A Spirit Fitness Házirendje

 

A Házirend célja, hogy meghatározza a Spirit Fitnessben tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek.

Továbbá előírja a Spirit Fitness rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket. A fitness terem szolgáltatásait igénybe vevők automatikusan elfogadják, és értelmezik a házirend szabályait!

Általános szabályok
 • A Spirit Fitness területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Spirit Fitness használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
 • A Spirit Fitness területén TILOS:
  • a dohányzás és az alkohol fogyasztása;
  • az olyan tevékenység, amely a Spirit Fitness szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
  • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
  • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele;
  • az Üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
 • A Spirit Fitness egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény Üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az Üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
 • A Spirit Fitness sportszolgáltatásai és egyéb kiegészítő szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért, és Üzemeltető előzetesen engedélyezte).
A Spirit Fitness nyitva tartási rendje:

Hétfőtől szombatig: 07.00 -– 20.00

Vasárnap: zárva

A Spirit Fitness szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

A Spirit Fitness területén kizárólag az Üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:

 • játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.
 • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet)
 • reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag

Amennyiben a Spirit Fitness területén az Üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Üzemeltető a Spirit Fitness sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezethet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben Üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

A Spirit Fitness zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Spirit Fitness egész területére kiterjed, különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Spirit Fitness rendjére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az Üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Spirit Fitness üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a Spirit Fitness recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén az Üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

A Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A Spirit Fitness üzemeltetője fenntartja a jogot a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

A Spirit Fitness jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Spirit Fitness recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

 

Speciális szabályok
 • A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni.
 • A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel szigorúan tilos.
 • Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.
 • A Spirit Fitness teljes területén zárt sportcipő használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, az legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül.
Recepció

A Spirit Fitness sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott adott órára szóló jeggyel vagy bérlettel lehet.

A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít.

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, törölköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul a recepciós kezébe leadni, aki ellenőrzi a vendég épületen belüli fogyasztását, annak kifizetését. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik Üzemeltető felé.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

 

Öltöző és zuhanytér
 • Az öltöző- és zuhanytérben papucs használata kötelező.
 • A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért Üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.
 • Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.
 • A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)
Fitness terem
 • 14 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat a teremben.
 • A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Spirit Fitness területén dolgozó teremedzőknek, személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!
 • Az edzőgépeket és eszközöket a vendég kizárólag rendeltelésüknek megfelelően, alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségére használhatja.
 • A gépek és eszközök használatát követően minden használó a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
 • Az egyes eszközök használata során törölköző használata javasolt.
 • Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.
Aerobik termek
 • A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be
 • A WALKenergie (10 fő +1 edző) és más speciális órákra előre be kell jelentkezni a recepción. Amennyiben a foglalással jelentkező vendég az óra kezdésekor nem jelenik meg a teremben, úgy foglalása érvénytelenné válik, a helyét mások elfoglalhatják. Ha az előzetes foglalással rendelkező vendég nem jelenik meg az órán, az óra díját abban az esetben is ki kell fizetnie. Maximum 3 órával lehet lemondani az adott órára történt bejelentkezést!
 • Az aerobik terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett (kivételt képeznek a jóga, gerinctorna és azon egyéb órák, ahol a gyakorlatok biztonságos és helyes végrehajtásához nem szükségesek). Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Spirit Fitness területén dolgozó aerobik edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!
 • Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni
Foglalni online vagy telefonos elérhetőségünkön van lehetőség. A csoportos órákra való foglalás a következő képen alakul:
 • Az előre lefoglalt órákat csak 3 órával (180perc) az óra kezdési időpontja előtt lehetséges lemondani!
 • Abban az esetben ha a vendég nem mondja le adott időn belül a foglalását, a befizetett alkalma elveszik, illetve ha nem alkalmas bérlettel foglal, (havi, éves, stb.) akkor a egy nappal rövidül a bérlet lejárhatósága.
 • Várólistára 5 fő tud bejelentkezni, az esetleges lemondott foglalások esetén, a várólistán szereplő személyek értelem szerűen előrébb kerülnek.
 • Órakezdéskor a foglalások felszabadulnak, annak a vendégnek, aki nem érkezik meg órakezdésre, elveszik a foglalása, és várólistán szereplő vendégek kerülnek a helyükre.

 

Makó, 2015. január 1.

Spirit Fitness